Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử huyện

07-04-2021 09:01

Ngày 2/4, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện đã tổ chức họp thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Đ/c Trần Đăng Minh - PCT UBND huyện chủ trì cuộc họp.

          Cổng thông tin điện tử huyện Đại Từ đi vào hoạt động từ năm 2017, năm 2019 được nâng cấp mới và chính thức đi vào hoạt động lại từ đầu năm 2020. Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban biên tập đã được thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử huyện Đại Từ. Theo đó, quy chế hoạt động của cổng thông tin điện tử gồm các nội dung chủ yếu như: thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử; Nguyên tắc, quy trình cung cấp, tiếp nhận và lưu trữ thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện; Trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, vận hành cổng thông tin điện tử; Nhiệm vụ quyền hạn của ban biên tập cổng thông tin điện tử; chế độ hội họp, báo cáo, kiểm tra. Cổng thông tin điện tử huyện Đại Từ có nhiệm vụ cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình hoạt động của các cơ quan công quyền trên địa bàn huyện; cung cấp thông tin về các chính sách, quy định, thủ tục hành chính trong các lĩnh vực; quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, cơ hội đầu tư, thương hiệu một số sản phẩm chủ lực, đặc sản nổi tiếng của địa phương và nâng cao vị thế của huyện trong và ngoài tỉnh. Kết luận cuộc họp, đ/c Trần Đăng Minh - PCT UBND huyện đề nghị Ban biên tập thành lập các tiểu ban, hoàn thiện các nội dung thông tin, hình ảnh còn trống của Cổng TTĐT; kiện toàn lại thành viên ban biên tập…

T/h: Huyền Trang - Tuấn Dũng.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3518

Tổng truy cập: 128879